Just another WordPress site

activeoderlab

บริการของเรา

บริษัท แอคทีฟ โอดอร์ แล็บ จำกัด ผู้ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อทางอากาศ (Aerial System) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดสารเคมีในระดับโรงงาน และธุรกิจขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งการให้บริการที่ใส่ใจในลกูค้า เราเป็นผู้กระจายสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ STERIPLANT Innu Science SAINTFINE และ SEKO ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับ มาตรฐานสากลจากสวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา อเมริกา และ จีน ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เราพยายามพฒันา ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลกูค้าได้  เรามีบุคลากรไม่ว่าจะเป็น วิศวกรฝ่ายขาย ช่างเทคนิค รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่คอยร่วมมือและช่วยแก้ปัญหารวมทั้ง เสนอทางเลือกดีๆ แก่ลูกค้ามาตลอดระยะเวลา 3 ปี เราตระหนักดีว่า ทุกเวลานาทีของลูกค้าล้วนมีความสำคัญทุกวันนี้ เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเรา

Vision

ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในด้านสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้กับธุรกิจของพวกเขา

Mission

สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท แอคทีฟ โอดอร์ แล็บ จำกัด ผู้ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อทางอากาศ (Aerial System) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดสารเคมีในระดับโรงงาน และธุรกิจขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล รวมทั้งการให้บริการที่ใส่ใจในลกูค้า เราเป็นผู้กระจายสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ STERIPLANT Innu Science SAINTFINE และ SEKO ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับ มาตรฐานสากลจากสวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา อเมริกา และ จีน ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ เราพยายามพฒันา ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลกูค้าได้ เรามีบุคลากรไม่ว่าจะเป็น วิศวกรฝ่ายขาย ช่างเทคนิค รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่คอยร่วมมือและช่วยแก้ปัญหารวมทั้ง เสนอทางเลือกดีๆ แก่ลูกค้ามาตลอดระยะเวลา 3 ปี เราตระหนักดีว่า ทุกเวลานาทีของลูกค้าล้วนมีความสำคัญทุกวันนี้ เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา